NHẬN BIẾT BÓNG ĐÈN TUÝP LED CHẤT LƯỢNG BẰNG HIỆU SUẤT

Posted on 21:56 Under 0 nhận xét

NHN BIT BÓNG ĐÈN TUÝP LED CHT LƯỢNG BNG HIU SUT

BigLai hôm nay chia s thêm mt s  kiến thc có liên quan đến yếu t v cht lượng giúp bn phân bit đượBóng đèn tuýp Led cht lượng và kém cht lượng là như thế nào thông qua yếu t Hiu sut còn được gi là đ PF.

Đây là yếu t rt đơn gin giúp bn có th biết được cơ bn ca đèn tuýp led cht lượng. Thông thường chúng ta luôn ngh rng ch có chip led có cht lượng tt thì là đèn led đó có cht lượng tt nhưng thc cht còn rt nhiu yếu t không kém phn quan trng đó là b ngun chuyn đi t AC sang DC có tên gi là LED Driver. Trong khi đó chúng ta khi mua sn phm đèn led thì luôn xem nhng thông s được in trên bao bì là dùng ngun đin 220V  và thông s công sut.

Vì sao phi dùng led drive trong mi bóng đèn tuýp led, vì chip led là ng dng công ngh phát quang hu cơ Diode cho nên tt c các loi chip led điu là s dng ngun đin mt chiu DC có đin áp 2.9-3.2VDC vì vy chip led dùng đin áp rt thp nên phi thông qua led drive mi dùng được.

Đây mình s giúp bn nhn biết led drive như thế nào là cht lượng thông qua h s PF. Led  Driver có h s PF càng cao thì cht lượng hơn so vi led drive có h s PF thp, đèn tuýp led cht lượng thông thường có đ PF cao trên 0.94 tr lên, vy nhng loi đèn tuýp led kém cht lượng thì thông thường có h s PF là 0.56 PF cho đến 0.6 PF. Vy h s PF thường được gi là Cos Phi ca ngun đin xoay chiu, chúng ta cũng biết là công sut ca ngun đin xoay chiu là  W = U * I * Cos Phi.

Vi mt bóng đèn tuýp led cht lượng tt và mt đèn tuýp led kém cht lượng cùng có công sut ging nhau là 20W, đ PF cao thì có dòng đin I là 0.098A còn nếu đ PF thp thì có dòng đin I cao hơn 0.14A.

Dưới đây là nhng hình nh ca bóng đèn tuýp led có đ PF cao và đ PF thp mà BigLai dùng thiết b đo đ kim tra. 

(Thiết b kim tra đ PF)

Các khung màn hình hin th trên thiết b đo: khung A  là hiu đin thế có đơn v đo là Vôn,  khung B là cường đ dòng đin có đơn v đo là Ampe, khung C là công sut tiêu th đin có đơn v đo là Wat, khung là hiu sut có đơn v đo là PF.

nh đo thc tế ca đèn tuýp led BigLai có đ PF cao đến 0.983 PF có công sut là 22,19W, Cường đ dòng đin là 0.100A, mc hiu đin thế là 225,8V.

(Đo kim tra hiu sut ca bóng đèn tuýp led Biglai)

nh đo thc tế ca mt bóng đèn tuýp led có đ PF thp, đ PF là 0.585 PF có công sut là 19.2 W, Cường đ dòng đin là 0,144A, mc hiu đin thế là 228V.Hãy liên h vi BigLai đ đến đo thc tế sn phđèn tuýp Led.
Hotline 0901 386 778 (Mr. Hưng)

Bóng đèn tuýp led BigLai.
Giới thiệu về tác giả.

Lai Nghiệp Bảo là người tạo ra website BigLai và là sáng lập ra Biglai. Tìm hiểu thêm về chúng tôi tại đây và kết nối với chúng tôi qua Twitter,Facebook,và Google+0 nhận xét