THAY THẾ BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG BẰNG BÓNG ĐÈN LED 1,2M CẦN LƯU Ý NHỮNG ĐIỂM NHƯ SAU

Posted on 21:33 Under 0 nhận xét

THAY TH BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG BNG BÓNG ĐÈN LED 1,2M CN LƯU Ý NHNG ĐIM NHƯ SAU

Hôm nay mình xin chia s mt vài đim cn lưu ý khi thay thế đèn huỳnh quang s dng chn lưu và tc te khi thay thế bng mt bóng đèn led 1,2m.

Nếu chúng ta dùng mt bóng đèn tuýp led thông thường ngoài th trường không đ công sut ch 16W tr xung và không đ đ sáng, h s cos phi thp  khon 0.56 PF thì chúng ta ch cn thay thế tương đi đơn gin. Ch cn tháo tc te ra và lp bóng đèn tuýp led vào là được, không b nh hưởng nhiu.

Lý do vì sao không cn tháo chn lưu ra vn dùng được, trong chn lưu là mt cun dây khi s dng trong đèn hunh quang thì cn có tc te đ kích cho chn lưu tăng đin áp đ phóng đin làm cho bóng đèn hunh quang sáng. Trong khi đó nếu chúng ta tháo tc te ra và thay thế bng mt bóng đèn tuýp led công sut dưới 18W thì chn lưu s dùng như là mt dây dn. Bên trong chn lưu là mt dây đng rt nh nên có th thay thế bng mt bóng đèn led 1,2m có công sut dưới 18W thì vn s dng được không nh hưởng gì.

Còn thay thế vi mt bóng đèn led 1,2m vi công sut trên 20W thì như thế nào?
Thay thế đèn hunh quang bng mt bóng đèn led 1,2m vi công sut trên 20W đ đ sáng và hiu sut cao, h s cos phi trên 0.9 PF. Thì cũng rt là đơn gin ch cn tháo tt te và tháo 2 dây chn lưu ra ni  2 dây chn lưu li vi nhau là xong, như vy đin s không đi qua chn lưu na.


Cũng ging như mình nói trên đó trong chn lưu là cun dây, đường kính ca dây rt nh ch bng si tóc. Trong khi đó mt bóng đèn led 1,2m trên 20W cht lượng thì có h s cos phi cao 0.9 PF, làm gim hao phí đin năng t công sut phn kháng. Nếu chúng ta thay bng mt bóng đèn led 1,2m trên 20W, mà không tháo chn lưu ra thì chn lưu không ch đơn thun là nhim v dây dn đin na, còn sinh nhit trên chn lưu và sinh ra đin t, sinh ra công sut phn kháng cao làm gim h s cos phi (PF). Nên dn đến tình trng hao phí thêm đin năng không cn thiết và d làm cho Drive trong bóng đèn led 1,2m gim tui th.
N
ếu chúng ta thay thế bóng đèn hunh quang bng bóng đèn led 1,2m thì tt nht nên tháo chn lưu ra.

Hãy liên h vi biglai đ được tư vn 0901386778 ( Mr. Hưng ). Hoc xem thêm thông tin  www.biglai.com.

Bóng đèn led 1,2m BigLai.
Giới thiệu về tác giả.

Lai Nghiệp Bảo là người tạo ra website BigLai và là sáng lập ra Biglai. Tìm hiểu thêm về chúng tôi tại đây và kết nối với chúng tôi qua Twitter,Facebook,và Google+0 nhận xét